Kniha

 

 
   Ptám se za Vás

  • V souvislosti s přípravou zpravodajské zprávy k novele zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury jsem se zajímal i o to, v jaké fázi je příprava projektu na vybudování podchodu z hlavního nádraží do městských částí Praha 2 a 3. Odpověď ředitele naleznete ZDE

  • Dlouhou dobu už trvá příprava projektu "Krtek", v rámci něhož má být vybudován tunel (pro pěší) pod hlavním nádražím s výstupem na Praze 2. Nyní mě pan Krtek (předseda představenstva společnosti České dráhy) dal naději. :-) ZDE naleznete jeho dopis, kde mě seznamuje s plánovaným harmonogramem prací. 
  • Tunel Blanka je "evergreen", jehož otevření se neustále odkládá. Optal jsem se tedy paní primátorky Krnáčové na to, kdo za aktuální situaci může a jak věc hodlá řešit. Odpovědí mi bylo, že se momentálně čeká na znalecké posudky, které umožní zvážit další kroky i vč. např. trestního oznámení. Doufejme, že si znalci pospíší...Celou odpověď paní primátorky najdete ZDE.

 

  • Doptal jsem se předsedkyně Energetického regulačního úřadu ZDE, paní Aleny Vitáskové na plánovanou regulaci odměňování manažerů energetických firem mj. tedy ČEZ, a.s. Právě ČEZ nabízí opční benefity pro členy představenstva v průměru ve výši 44 mil. Kč.

 

  • Paní primátorce hl. m. Prahy Adrianě Krnáčové jsem poslal dotaz ohledně ukládání volných finančních prostředků hl. m. Prahy v PPF bance. Osobně jsem se setkal na SFŽP s tlaky na uložení peněz právě mimo jiné také v PPF bance, a proto v dopise navrhuji, že by výběr bank, kde jsou uloženy veřejné peníze, by měl probíhat co nejtransparentnějším způsobem. Dopis je k dipozici ZDE. Odpověď paní primátorky je ZDE (str. 1) a ZDE (str. 2).

 

  • Doptal jsem se premiéra Sobotky ZDE, zda do zákona o platech poslanců a senátorů plánuje zavést také sankční ustanovení, které by zamezilo vyplácení náhrad za cestovné těm zákonodárcům, kteří se v daný měsíc nedostaví na schůzi své komory. Odpověď pana premiéra je ZDE.

 

  • Situace na realitním trhu je taková, že se v dnešní době realitním makléřem může stát kdokoliv, v podstatě bez jakékoliv reálné kvalifikace. Proto jsem se obrátil na paní ministryni Šlechtovou s dotazem, k jakým výsledkům dospěla pracovní skupina MMR ohledně tohoto tématu. Dotaz i s odpovědí naleznete ZDE.

 

  • Nákup Audi za téměř 3 mil. Kč pro ředitele Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra vyvolal rozruch. Doptal jsem se (ZDE) ministra zdravotnictví pana Němečka a ministra vnitra pana Chovance, jak je možné, že k takto nehospodárnému využívání veřejných prostředků dochází. Pan ministr Němeček poskytl uspokojivou odpověď (ZDE), tak doufejme, že se podobný exces nebude opakovat.

 

  • Obdržel jsem podnět ohledně možného nehospodárného nákupu reklamního vysílacího času, který zakoupila agentura Czech Tourism. Případ je rovněž prošetřován Policií ČR. ZDE najdete vyjádření ministryně Jourové.

 

  • V souvislosti s nejasnostmi kolem jmenování členů dozorčí rady ČEZ jsem se obrátil na Úřad vlády s žádostí o vysvětlení, jak je možné, že došlo k politickému sporu ohledně počtu nominantů za politické strany. Výběr osob do dozorčích rad státních podniků měl totiž dle původního záměru upravovat zákon, který by umožňoval otevřená výběrová řízení. Z Úřadu vlády jsem obdržel tento dopis.