Kniha

 


Doporučené kontakty
 

Obecné

Občanské poradny - pokud jste se Vy nebo Vaši blízcí ocitli v tíživé životní situaci, tak doporučuji objednat si konzultaci zdarma v jedné z občanských poraden.
 

Online právní poradna - v případě, že potřebujete zdarma poradit od právníka, tak doporučuji zaslat dotaz na online právní poradnu.
 

Protikorupční linka - Pro oznámení korupční činnosti mi můžete napsat, nebo zavolat na Protikorupční lince.
 

 

Praha 3

Podněty k úklidu a údržbě

  • úklid chodníku: tel. 222 116 407/408
  • úklid po psech: tel. 222 116 383
  • údržba zeleně: tel. 222 116 390/241
  • dětská hřiště: tel. 222 116 365 

Poradenství a pomoc (Odbor sociálních věcí MČ P3)

  • seniorům a zdravotně postiženým občanům: tel. 222 116 451/539/431/443/519
  • rodině s postiženým dítětem: tel. 222 116 481
  • národnostním menšinám a cizincům: tel. 222 116 456
  • sociálně-právní ochrana dětí (oznámení podezření na týrání a zanedbávání dětí, výchovné problémy s dětmi, problémy s výživným a další): tel. 222 116 485
  • sociální prevence (poradenství a pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením, obětem agrese, osobám bez přístřeší, nezaměstnaným osobám a dalším): tel. 222 116 488

Mapa dětských hřišť

Lokality, kde je povolen volný pohyb psů

Kalendář akcí

Informace o veřejných zakázkách

Videozáznamy z jednání zastupitelstva

 

 

Praha 2

Možnost nahlásit a vkládat do mapy nepořádek / hezké místo

Infolinka Ulice Prahy 2 zdarma – 800 879 222, e-mail: [email protected]

  • podněty a informace o: čištění chodníků, úklidu komunikací, zimní údržbě, sběru psích exkrementů, černých skládkách, poruchách veřejného osvětlení/vodovodu/kanalizace/plynovodu, hluku, svozech tříděného odpadu, odpadkových koších, havarijních stavech objektů a další

Sociální poradenství zdarma (Sociální dávky a služby MČ P2) – 800 600 604 (v úředních hodinách)

 

Zajímavé kontakty

RUBIKON - integrace lidí s kriminální minulostí zpět do společnosti.

Každý máme nějakou minulost a věřím, že lidé by měli dostat další šanci, když udělají chybu. Nezisková organizace RUBIKON pomáhá na cestě za takovouto druhou šancí.