Kniha

 

Koncepční dokumenty
 

Shrnutí legislativního návrhu jednotného řízení v oblasti povolování staveb

Procesní překážeky často komplikují efektivní průběh správních řízení. V této souvislosti hrozí, že se České republice nepodaří vyčerpat nejen dotace z končícího programového období, ale ani z období 2014 až 2020. Není u nás totiž výjimkou, že příprava infrastrukturních staveb trvá díky složitosti legislativy i 12 let. Podotýkám, že podobné procesní komplikace existují i v řízení trestním. Spolupracuji v této věci s experty, kteří již zpracovali teze, jak zjednodušit tato procesní pravidla.

 

Rozvoj MČ Praha 3

Vzhledem k tomu, že Praha 3 je součástí mého volebního obvodu, tak se aktivně angažuji v jejím rozvoji. Jsem součástí pracovní skupiny Ekonomická udržitelnost, která se zabývá budoucností této krásné městské části.
 

Zde vám předkládám koncepční dokumenty:

Vize ZMČ Praha 3

Rekapitulace názorů ZMČ Praha 3 ze dne 13.2.2014

Zápis z jednání skupiny Ekonomické udržitelnosti ze dne 13.2.2014

Zápis z jednání skupiny Ekonomické udržitelnosti ze dne 8.10.2013

Souhrn silných a slabých stránek Prahy 3 (tzv. SWOT analýza)

Výsledky dotazníků, směřující na přání změn samotných občanů Prahy 3