Kniha

 

Vystoupení na plénu

Zde můžete najít záznam mých vystoupení na plénu Senátu.

 

Novela zákona o daních z příjmů

(26. schůze Senátu; 2 den. schůze - 23.10.2014)

Novela zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů navrhuje mimo jiné opatření ohledně zdanění investičních fondů. Ve svém vystoupení uvádím příklady z praxe, jak se mohou subjekty těmto opatřením snadno vyhnout a k uváděnému navýšení příjmů do státního rozpočtu nedojde.

 

Zákon o svobodném přístupu k informacím

(22. schůze Senátu; 2. den schůze –  19.6.2014)

Jako předkladatel nárhu novely zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zde popisuji důvody, proč je nutné zákon novelizovat.

 

Petice proti nespravedlivému zrušení příspěvků invalidům (za obnovení přiznávání průkazů ZTP a ZTP/P pro občany s amputací končetin a za přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku)

(16. schůze Senátu; 1. den schůze – 27.11.2013)

Vyjadřuji se jakožto zpravodaj k petici, kterou podepsalo 27 396 petentů. Tato petice požaduje nápravu nedostatků v zákoně o sociálních službách, která nepřiznává občanům postiženým ztrátou podstatné části horní, dolní či dokonce obou končetin příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla a občané dostávají status osoby bez vážné vady nosného nebo pohybového ústrojí. Úprava vešla v platnost 1. 1. 2012 a je z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí vedeného ministrem Jaromírem Drábkem za TOP 09.

 

Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů o některých opatřeních k posílení ochrany oznamovatelů jednání, které je v zásadním rozporu s veřejným zájmem, a o změně dalších zákonů

(14. schůze Senátu; 1. den schůze – 09.10.2013)

V tomto záznamu předkládám plénu návrh zákona na ochranu whistleblowerů. Bohužel tento návrh nebyl ani vpuštěn do druhého čtení. Argumenty zaznívající v návazné diskuzi nechť čtenář zváží sám.

 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(13. schůze Senátu; 1. den schůze – 12.09.2013)

V tomto záznamu vystupuji tentokrát jako zpravodaj k zákonu o sociálních službách.

 

Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů o některých opatřeních ke zvýšení míry ochrany oznamovatelů jednání, které není v souladu s veřejným zájmem, a o změně dalších zákonů

 (12. schůze Senátu; 2. den schůze – 22.08.2013)

První pokus o návrh zákona na ochranu whistleblowerů. Byl mi vrácen k dopracování.

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

(9. schůze Senátu; 1. den schůze – 02.05.2013)

Moje vystoupení na téma problematiky pojišťovnictví motorových vozidel. Navrhoval jsem limitovat marže pojišťoven na úrovni 35 % a omezit tak zisky pojišťoven.

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie

(6. schůze Senátu; 1. den schůze – 20.03.2013)

Zde je můj komentář, ve kterém se snažím upozornit na nedostatečnost projednávané regulace pojišťovnictví a penzijního připojištění.

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(6. schůze Senátu; 3. den schůze – 22.03.2013)

Výstup na plénu týkající se problematického návrhu zákona o autorských právech.

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů

(4. schůze Senátu; 2. den schůze – 31.01.2013)

Můj návrh na zastropování RPSN u spotřebitelských úvěrů.

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

(2. schůze Senátu; 2. den schůze – 06.12.2012)

Komentář při projednávání zákonu o Pozemkovém fondu ČR.