Kniha

 

Deník.cz - Dozorčí rady

Zde najdete článek v denik.cz o návrhu novely zákona o státním podniku. Aktuální předpisy neupravují kvalifikační kritéria pro členy dozorčích ani statutárních orgánů státních podniků nebo veřejnou správou ovládaných korporací. Zásady pro odměňování členů orgánů obchodních korporací (viz usnesení vlády č. 159 ze dne 22.2.2010) jsou natolik „gumové“, že umožňují např. to, aby předseda představenstva státem ovládané finanční instituce s bilanční sumou cca 40-ti násobně nižší, než má ČNB, pobíral roční odměny zhruba 2násobně vyšší než guvernér ČNB. Problémů v této oblasti je celá řada.