Kniha

 

Mé vyjádření k imigrační politice a slovům pana tajemníka Prouzy

Jak možná víte, podrobněji se k otázce imigrace vedla diskuse v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce, a to s ministrem vnitra panem Chovancem. Záležitost není uzavřená a lze předpokládat, že vláda bude v této věci postupovat obezřetně. V tomto smyslu je nutné brát výroky pana Tomáše Prouzy s rezervou.
Ze strany poslanců a senátorů považuji za důležité zrychlit legislativní proces ohledně zákona o obecném referendu. Jak vyplývá z připojeného odkazu (viz níže), i v zemi, která je součástí Schengenského prostoru se podobné otázky v rámci referenda řeší.
http://www.novinky.cz/zahranicni/354971-svycari-odmitli-omezeni-pristehovalectvi.htmlhttp://www.novinky.cz/zahranicni/354971-svycari-odmitli-omezeni-pristehovalectvi.html
Osobně se domnívám, že Česká republika by měla přijmout co možná nejdříve celkovou koncepci pomoci lidem v zemích, které jsou sužovány válečnými konflikty, terorismem, hladomory, epidemiemi apod. Primární by dle mého názoru měla být pomoc v daném místě.
Pokud již dojde k nelegální imigraci, měla by vzniklé problémy řešit v prvé řadě země, která dostatečně neochránila hranice Schengenského prostoru. Souhlasím s Vámi, že by nebylo vhodné, aby se země EU „dělily“ o nelegální imigranty např. v závislosti na počtu obyvatel.
Libor Michálek