Kniha

 

Odůvodnění mého vystoupení z klubu Zelení - nezávislí

V rámci vedení klubu nastal spor nejen o náplni práce tajemníka klubu, jak bylo dnes v médiích uváděno. Již při ustavujícím jednání klubu vznikly spory např. o to:

1)      zda má být vydáno programové prohlášení klubu

2)      jakým způsobem má být schvalován rozpočet klubu

3)      zda mají být prováděny zápisy z jednání klubu.

Následovaly spory o kvalifikační kritéria na pozici tajemníka a jeho úvazku, o to, jaká výše prostředků klubu má být určena na externí komunikaci apod. O víkendu jsem byl nařčen, že kladu ultimativní požadavky, přičemž sama předsedkyně klubu se vyjadřovala ve smyslu, že její setrvání ve funkci bude záviset na tom, zda klub jako celek schválí její návrhy. Nedůvěra, neochota ustoupit a autoritářské prvky řízení, proti nimž se nikdo nevymezil, mě nakonec vedly k opuštění klubu.