Kniha

 

Novela zákona o svoboném přístupu k informacím

Během měsíce května plánuji předložení senátního návrhu novely zákona o svobodném přístupu k informacím.

Podkladem pro zpracování návrhu jsou mj. i přiložené dokumenty (Analýza Oživení a Analýza Transparency International). V souvislosti s návrhem na zřízení dohledového úřadu se nabízí několik otázek:

 

1) Má Úřad fungovat jako odvolací orgán ve všech případech nebo pouze při opakovaném odmítnutí žádosti o informace?

2) Má Úřad rozhodovat v případech, kdy se povinný subjekt domnívá, že žádosti o informace jsou značně nepřiměřené?

3) Má být Úřad zřízen jako samostatný nebo má být jeho agenda svěřena veřejnému ochránci práv, ÚOOU, NKÚ či jinému orgánu?

4) Měl by Úřad rozhodovat ve standardním správním řízení nebo dle zvláštních procesních pravidel?

 

Uvítám Vaše odpovědi do 16.5.2014.