Kniha

 

Nejvyšší správní soud zamítnul žalobu na neplatnost voleb ve volebním obvodě č. 26

Dne 13. 11. 2012 Nejvyšší správní soud zamítnul žalobu na neplatnost voleb v senátním volebním obvodě č. 26. Žalobu podal neúspěšný kandidát do senátu v tomto obvodě, Karel Berka a jeho žaloba byla zamítnuta s následujícím odůvodněním:

„Jak vyplývá z výše provedeného posouzení čtveřice námitek uplatněných v nyní posuzovaném návrhu, žádná z nich nevede k závěru, že by ve volebním obvodu č. 26 došlo k jakémukoliv porušení zákona o volbách do Parlamentu České republiky nebo jiných zákonů, jejichž porušení by bylo relevantní pro zákonnost volebního procesu. Tři z těchto námitek jsou příliš obecné a nevztahují se ve skutečnosti k těmto konkrétním volbám v daném volebním obvodu, čtvrtá námitka je sice konkrétní, ovšem nedůvodná a svědčí spíše o navrhovatelově nepochopení kompetencí jednotlivého člena okrskové volební komise. Je tedy namístě tento návrh zamítnout jako nedůvodný.“

Přidat komentář
Přidat komentář mohou jen přihlášení uživatelé