Kniha

Přihlášení

Čerpání z fondů EU

Dne 30.4. jsem se účastnil besedy na téma čerpání a nečerpání z fondů EU. Probírali jsme dokument Jak přispěli evropské fondy ke zlepšení životního prostředí v České republice.

V této publikaci je hodnoceno, zda se v operačních programech podařilo zlepšit kvalitu životního prostředí a minimalizovat dopady infrastrukturních investic. Dále se dokument věnuje jejich implementaci operačních programů a problémům, které čerpání doprovázely. V neposlední řadě se také zaměřuje na mechanismy, kterými měla veřejnost, potažmo neziskový sektor možnost podílet se na implementaci a kontrole nakládání s dotačními prostředky.